BentoSpino

You are here:

Welkom

BentoSpino BV is een onafhankelijke adviesorganisatie, gespecialiseerd in strategisch advies en interim-management. Het bedrijf richt zich op de publieke sector. BentoSpino is ontstaan door een bundeling van veel ervaring. Ervaring die we graag delen met anderen.

De missie van BentoSpino is door middel van visie, focus en verbinding het functioneren van de publieke sector te optimaliseren. We vinden haalbare oplossingen voor strategische vraagstukken en bieden hoogwaardig interim-management aan.
BentoSpino gelooft in de kracht van een goed werkende overheid. Waar we kunnen dragen we bij aan optimalisering van het functioneren van het bestuur, de bedrijfsvoering en werkprocessen.

Track record

BentoSpino heeft een uitgebreide track record op het gebied van het voorbereiden van intergemeentelijke samenwerking, het bestuurlijk en ambtelijk voorbereiden en vervolgens (bege)leiden van gemeentelijke herindelingen en het ondersteunen bij organisatieverbeteringen en efficiencyslagen. Draagvlak, versterking van de organisatiecultuur en alle neuzen één kant op, zijn daarbij belangrijke aspecten. Wanneer nodig bieden wij “deskundige en ervaren handen” om tijdelijke extra werkdruk het hoofd te bieden.

StiBaBo en rekenkamers

De positie van gemeentelijke rekenkamers wordt sterker nu er steeds meer taken op gemeenten afkomen met omvangrijke financiële en beleidsmatige consequenties. Rekenkamers laten zich vaak door externe specialisten bijstaan om specifieke onderdelen van hun onderzoekswerk uit te voeren. BentoSpino werkt nauw samen met de Stichting StiBaBo, die als geen ander dergelijke onderzoekswerkzaamheden uitvoert. Kijk eens op de site van StiBaBo in Winsum als onderzoek in opdracht van een rekenkamer aan de orde is of neem contact met ons op.

Odinfo

BentoSpino werkt eveneens samen met Odinfo in Amsterdam, hét gespecialiseerde bureau in Nederland op het gebied van de architectuur en automatisering bij de gemeentelijke herindelingenen en organisatievernieuwingsprocessen. Een gemeentelijke fusie is een bijzonder traject waarbij met name de opbouw en het functioneren van de geautomatiseerde informatievoorziening tijdens de fusie, maar ook vanaf dag 1 wanneer de fusie een feit is, optimaal moet zijn. Wanneer je tientallen fusies hebt begeleid, dan heb je die ervaring ruimschoots in huis en weet je te voorkomen dat duur geld aan de verkeerde doelen wordt besteed. Nu alle gemeenten op de kleintjes moeten letten komt deze kennis eveneens van pas bij organisatieveranderingen.

Over de naam

BentoSpino is niet zomaar een naam. Het is een naam met een diepere betekenis, die verwijst naar ons streven om over de horizon heen te kijken en adviezen te ontwikkelen die prikkelen. Vandaar dat we hebben gekozen voor een naam die is gebaseerd op de wijsgeer Benedictus Spinoza.
Spinoza (1632-1677) is de bekendste wijsgeer van Nederlandse bodem. Hij is geboren uit gevluchte Portugese ouders, die in Amsterdam een nieuw bestaan opbouwden en hun zoon Bento noemden, de Portugese vertaling van zijn Joodse voornaam Baruch.
Spinoza wordt beschouwd als de eerste verdediger van de vrijheid van meningsuiting, van de vrijheid van godsdienst en geloof, de drukpers en van het onderwijs. Ook was hij een vooraanstaand staatkundig denker, die zichzelf een democraat noemde en openlijke voorkeur had voor de democratische staatsvorm. Hij was een filosoof die prikkelde en daarmee anderen aan het denken zette.
De planten Koeberlinia Spinosa en Prunus Spinosa hebben de soortnaam Spinosa, dat prikkelig betekent. De Amerikaanse naam van de Koeberlinia Spinosa is “Allthorn”, dat ‘een-en-al-doorn’ betekent.

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten en producten….
Hamseweg 121
3813 CZ Amersfoort.

M (06) 46 21 50 90

E robvandoorn@bentospino.nl
I www.bentospino.nl

vergrootglas